Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
70 / 2019 Aprobarea solicitării autorizației de exploatare a cantității de 4.000 mc agregate minerale din albia râului Baicu 2019-07-09
69 / 2019 Rectificare bugetului local 2019-07-09
68 / 2019 Închirierea unui spatiu de 40 mp și suprafeței de 150 mp din imobilulde la adresa str. 1 decembrie 1918 nr. 132 2019-06-28
67 / 2019 Aprobarea modificării unei comisii pe domenii de specialitate din cadrul Consiliului Local Dragomirești 2019-06-28
66 / 2019 Validarea mandatului de consilier local a d-lui Zubașcu Ioan-Victor 2019-06-28
65 / 2019 Constatarea încetării mandatului de consilier local al d-nei Ardelean Ileana și vacantarea acestuia 2019-06-28
64 / 2019 Aprobarea actului adițional nr. 2 la contractul nr. 2027/13.11.2018 2019-06-28
63 / 2019 Aprobarea retragerii orașului Dragomirești din „Grupul de Acțiune Locală Valea Izei-Moisei 2019-06-28
62 / 2019 Inscriere in domeniul public a obiectivului „Grup sanitar Targ” 2019-06-28
61 / 2019 Acceptare oferta donatie 2019-06-28
60 / 2019 Rectificarea bugetului local 2019-06-28
59 / 2019 Cu privire la actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Școală Gimnazială Liviu Rebreanu Dragomirești-Corp A, în orașul Dragomirești, județul Maramureș” realizat prin P.N.D.L., ca urmare a finalizării procedurii de achiziție publică de lucrări de execuție; 2019-06-12
58 / 2019 Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și etajare Dispensar Uman în orașul Dragomirești, județul Maramureș, faza DALI; 2019-06-12
57 / 2019 Privind actualizarea indicatorilor economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și extindere a sistemului de iluminat public din orașul Dragomirești, județul Maramureș”, faza studiu de fezabilitate cu elemente DALI; 2019-06-12
56 / 2019 Cu privire la aprobarea acordării unui ajutor de urgență în cuantum de 5000 lei, d-lui Gherheș Vasile , domiciliat în orașul Dragomirești, str. Baicu nr. 123 , județul Maramureș; 2019-05-27
Înapoi