Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
10 / 2020 Privind stabilirea drepturilor salariale pentru directorul UAMS Dragomirești, începând cu 1 februarie 2020; 2020-01-30
9 / 2020 Privind aprobarea documentației de atribuire în vederea închirierii unei suprafețe de teren de 9850 m.p. în locul denumit „La târg” aflat în domeniul public cuprins în C.F. nr. 51283; 2020-02-07
8 / 2020 Privind aprobarea închirierii unei suprafețe de teren de 9850 m.p. în locul denumit „La târg” aflat în domeniul public cuprins în C.F. nr. 51283; 2020-02-07
7 / 2020 Privind propunerea consiliului local de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al u.a.t. Dragomirești; 2020-01-30
6 / 2020 Privind aprobarea numărului de asistenți personali și a numărului de indemnizații acordate părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu handicap grav și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal, pentru anul 2020; 2020-01-30
5 / 2020 Cu privire la stabilirea consumului lunar de carburanți pentru autoturismele și utilajele care deservesc Primăria Dragomirești, Maramureș; 2020-01-30
4 / 2020 Privind aprobarea încheierii exercițiului bugetar pentru anul 2019; 2020-01-30
3 / 2020 Cu privire la validarea Dispoziției primarului orașului Dragomirești având nr. 227/2019 privind rectificarea bugetului local al orașului Dragomirești pe anul 2019; 2020-01-30
2 / 2020 Cu privire la aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii pentru o perioadă de 12 luni, cu o societate autorizată pentru servicii de cadastru și topografie în executarea de măsurători topografice și întocmirea documentației în vederea depunerii documentelor de intabulare/ actualizare date CF/ dezmembrare/ alipire imobile pentru domeniul public/privat al orașului Dragomirești; 2020-01-30
1 / 2020 Cu privire la alegerea unui președinte de ședință pentru o perioadă de maximum 3 luni, începând cu ianuarie 2020; 2020-01-30
136 / 2019 Cu privire la aprobarea actului adițional nr. 1 la contractul nr. 2275/30.11.2019 de prestări servicii publice de salubrizare pentru agenții economici, încheiat cu societatea comercială Herodot Grup SRL; 2019-12-23
135 / 2019 Cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al orașului Dragomirești pe anul 2019; 2019-12-23
134 / 2019 Cu privire la aprobarea cumpărării unui teren în suprafață de 200 m.p. de la proprietarul Bohoraș Gheorghe, în vederea realizării unui tronson de drum public; 2019-12-23
133 / 2019 Cu privire la aprobarea acordării de compensații bănești pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenții precum și la celelalte activități pentru personalul din cadrul S.V.S.U. Dragomirești; 2019-12-23
132 / 2019 Privind aprobarea cumpărării unui teren în suprafață de 2442 mp de la proprietarii Iusco Gafie, Tomoiagă Marie, Iusco Vasile Dumitru în vederea realizării obiectivului de investiții „Modernizare și reamenajare piață agroalimentară și târg de animale” în orașul Dragomirești, Maramureș; 2019-12-23
Înapoi