Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
99 / 2019 Cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al orașului Dragomirești pe anul 2019; 2019-10-30
98 / 2019 Cu privire la aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului urbanistic general (P.U.G.) al orașului Dragomirești până la intrarea în vigoare a noului plan urbanistic general al orașului Dragomirești; 2019-10-30
97 / 2019 Cu privire la aprobarea inițierii demersurilor de actualizare a Planului urbanistic general al orașului Dragomirești, județul Maramureș; 2019-10-30
96 / 2019 Cu privire la validarea dispoziției primarului orașului Dragomirești nr. 182/2019 referitoare la rectificarea bugetului local al orașului Dragomirești pe anul 2019; 2019-10-30
95 / 2019 Cu privire la aprobarea alegerii unui președinte de ședință pentru o perioadă de maximum 3 luni, începând cu luna octombrie 2019; 2019-10-30
94 / 2019 Privind aprobarea modificării numărului de asistenți personali și a numărului de indemnizații acordate părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu handicap grav și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal, pentru anul 2019; 2019-09-30
93 / 2019 Cu privire la aprobarea actului adițional nr. 1 la contractul de prestării servicii de catering pentru U.A.M.S. Dragomirești cu nr. 126/24.06.2019 încheiat cu S.C. Pitiritean S.R.L.; 2019-09-30
92 / 2019 Cu privire la aprobarea cumpărării unui teren în suprafață de 326 m.p. situat pe strada Iza, în orașul Dragomirești, de la proprietara Zubașcu Anuța, în vederea realizării unui tronson de drum public; 2019-09-30
91 / 2019 Privind aprobarea cumpărării unui teren în suprafață de 344 m.p. situat pe strada Iza, în orașul Dragomirești, de la proprietarul Zubașcu Anuța, în vederea realizării unui tronson de drum public; 2019-09-30
90 / 2019 Privind aprobarea închirierii prin licitație publică a terenurilor agricole aparținând U.A.T. Dragomirești, înscrise în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al orașului Dragomirești; 2019-09-30
89 / 2019 Privind modificarea și completarea HCL nr. 5/2019 cu privire la aprobarea Regulamentului de Salubrizare pentru județul Maramureș; 2019-09-30
88 / 2019 Cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al orașului Dragomirești pe anul 2019; 2019-09-30
87 / 2019 Privind înființarea și organizarea serviciului „CONSILIUL LOCAL DRAGOMIREȘTI-SERVICIUL APĂ-CANAL”, serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului Local Dragomirești; 2019-09-30
86 / 2019 Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului Local Dragomirești în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale „Liviu Rebreanu” Dragomirești, pentru anul școlar 2019-2020; 2019-09-30
85 / 2019 Privind aprobarea închirierii unui spațiu de 27,5 m.p. din imobilul situat în localitatea Dragomirești, județul Maramureș, str. 1 Decembrie 1918, nr. 312, și a unei suprafețe de 55 m.p. din terenul aferent clădirii, înscrise în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al orașului Dragomirești, cu destinație de spațiu de depozitare și parcare autovehicule; 2019-08-29
Înapoi