Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
136 / 2019 Cu privire la aprobarea actului adițional nr. 1 la contractul nr. 2275/30.11.2019 de prestări servicii publice de salubrizare pentru agenții economici, încheiat cu societatea comercială Herodot Grup SRL; 2019-12-23
135 / 2019 Cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al orașului Dragomirești pe anul 2019; 2019-12-23
134 / 2019 Cu privire la aprobarea cumpărării unui teren în suprafață de 200 m.p. de la proprietarul Bohoraș Gheorghe, în vederea realizării unui tronson de drum public; 2019-12-23
133 / 2019 Cu privire la aprobarea acordării de compensații bănești pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenții precum și la celelalte activități pentru personalul din cadrul S.V.S.U. Dragomirești; 2019-12-23
132 / 2019 Privind aprobarea cumpărării unui teren în suprafață de 2442 mp de la proprietarii Iusco Gafie, Tomoiagă Marie, Iusco Vasile Dumitru în vederea realizării obiectivului de investiții „Modernizare și reamenajare piașă agroalimentară și târg de animale” în orașul Dragomirești, Maramureș; 2019-12-23
131 / 2019 Cu privire la organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din orașul Dragomirești pentru anul școlar 2020/2021, în vederea emiterii avizului conform de către ISJMM; 2019-12-23
130 / 2019 Cu privire l aprobarea documentației, faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reamenajare piață agroalimentară și târg de animale în orașul Dragomirești, județul Maramureș”, nr. proiect 4412/2-19, realizat de Arhivision Studio S.R.L.; 2019-12-23
129 / 2019 Cu privire la aprobarea realizării studiului de fezabilitate precum ți a proiectului tehnic pentru obiectivul de investiții „Asfaltare străzi în orașul Dragomirești, județul Maramureș” 2019-12-23
128 / 2019 Cu privire la aprobarea Proiectului Tehnic pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea iluminat public în orașul Dragomirești -Valea Furului”, realizat de PRO ELECTRIC TEAM SRL-D, a indicatorilor tehnico economici și a devizului general aferent obiectivului de investiții; 2019-12-16
127 / 2019 Cu privire la aprobarea Planului anula de achiziții pentru anul 2020, al orașului Dragomirești, județul Maramureș; 2019-12-16
126 / 2019 Privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în cartea funciară a orașului Dragomirești a imobilului situat în intravilanul U.A.T. Dragomirești, str. Victoria Darvai-lot 2, în suprafață de 5924 m.p.; 2019-12-16
125 / 2019 Privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în cartea funciară a orașului Dragomirești a imobilului situat în intravilanul U.A.T. Dragomirești, str. Victoria Darvai-lot 1, în suprafață de 1271 m.p.; 2019-12-16
124 / 2019 Privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în cartea funciară a orașului Dragomirești a imobilului situat în intravilanul U.A.T. Dragomirești, str. Morilor-lot 2, în suprafață de 1469 m.p.; 2019-12-16
123 / 2019 Privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în cartea funciară a orașului Dragomirești a imobilului situat în intravilanul U.A.T. Dragomirești, Str. Morii-lot. 1, în suprafață de 1778 m.p.; 2019-12-16
122 / 2019 Privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în cartea funciară a orașului Dragomirești a imobilului situat în intravilanul U.A.T. Dragomirești (str. Digului) în suprafață de 23416 m.p.; 2019-12-16
Înapoi