Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
117 / 2020 Cu privire la aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului orașului Dragomirești și a instituțiilor din subordinea Consiliului local Dragomirești; 2020-12-16
116 / 2020 Cu privire la aprobarea contractului nr. 2437/30.11.2020 de colectare a deșeurilor municipale din Dragomirești, cu S.C. Herodot Grup S.R.L.; 2020-12-16
115 / 2020 Cu privire la stabilirea consumului lunar de carburanți pentru autoturismele și utilajele care deservesc Primăria orașului Dragomirești; 2020-12-16
114 / 2020 Cu privire la aprobarea închirierii prin licitație publică a unui imobil teren și spațiu situat pe strada 1 Decembrie 1918, nr. 130 din orașul Dragomirești, județul Maramureș; 2020-12-16
113 / 2020 Cu privire la acordarea de compensații bănești pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenții și la celelalte activități pentru personalul din cadrul S.V.S.U. Dragomirești; 2020-12-16
112 / 2020 Cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al orașului Dragomirești pe anul 2020; 2020-12-16
111 / 2020 Cu privire la validarea dispoziției primarului orașului Dragomirești nr. 202/2020, referitoare la rectificarea bugetului local pe anul 2020; 2020-12-16
110 / 2020 Cu privire la validarea dispoziției primarului orașului Dragomirești nr. 200/2020, referitoare la rectificarea bugetului local pe anul 2020; 2020-12-16
109 / 2020 Cu privire la modificarea unei comisii din cadrul Consiliului local Dragomirești; 2020-12-16
108 / 2020 Cu privire la aprobarea documentației de primă înscriere în cartea funciară a orașului Dragomirești a imobilului situat în intravilanul U.A.T. Dragomirești(str. Primăverii) în suprafață de 1957 m.p. 2020-11-27
107 / 2020 Cu privire la aprobarea documentației de primă înscriere în cartea funciară a orașului Dragomirești a imobilului situat în intravilanul U.A.T. Dragomirești(str. Pintea Viteazu - lot 2) în suprafață de 777 m.p. 2020-11-27
106 / 2020 Cu privire la aprobarea documentației de primă înscriere în cartea funciară a orașului Dragomirești a imobilului situat în intravilanul U.A.T. Dragomirești(str. Pintea Viteazu -lot.1) în suprafață de 1495 m.p. 2020-11-27
105 / 2020 Cu privire la aprobarea documentației de primă înscriere în cartea funciară a orașului Dragomirești a imobilului situat în intravilanul U.A.T. Dragomirești(str. Nivelles) în suprafață de 2455 m.p. 2020-11-27
104 / 2020 Cu privire la aprobarea documentației de primă înscriere în cartea funciară a orașului Dragomirești a imobilului situat în intravilanul U.A.T. Dragomirești(str. Miron Cristea) în suprafață de 240 m.p. 2020-11-27
103 / 2020 Cu privire la aprobarea documentației de primă înscriere în cartea funciară a orașului Dragomirești a imobilului situat în intravilanul U.A.T. Dragomirești(str. Emil Bran) în suprafață de 643 m.p. 2020-11-27
Înapoi