Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
76 / 2020 Privind aprobarea unui dispozitiv medical Autoclav pentru Centrul de Permanență Dragomirești; 2020-08-31
75 / 2020 Cu privire la aprobarea închirierii prin licitație publică a chioșcului alimentar, situate în orașul Dragomirești, str. 1 Decembrie 1918, nr. 149, în curtea Școlii Gimnaziale „Liviu Rebreanu” Dragomirești; 2020-08-31
74 / 2020 Cu privire la aprobarea modificării și completării anexei nr. 2 la H.C.L. Dragomirești nr. 45/2017 pentru stabilirea salariilor brute pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Dragomirești; 2020-08-31
73 / 2020 Cu privire la aprobarea actului adițional nr. 2 la contractul Seria BI, NR. 156/ 01.01.2015 de prestări servicii încheiate cu S.C. BIO-PAK S.R.L., Satu Nou de Jos; 2020-08-31
72 / 2020 Cu privire la aprobarea alocării sumei de 25.000 lei pentru susținerea contractului de finanțare nerambursabilă pentru proiectul sportiv „Turul Campionatului a IV-a de fotbal, seria Nord-Maramureș, Asociației Sportive „Iza” Dragomirești; 2020-08-31
71 / 2020 Privind aprobarea atribuirii unei locuințe de serviciu disponibile, proprietate privată a orașului Dragomirești, reprezentând o locuință cu 3 camere, d-lui Iusco George, stomatolog în orașul Dragomirești; 2020-08-31
70 / 2020 Privind atribuirea unor locuințe disponibile, construite prin A.N.L. destinate tinerilor spre închiriere; 2020-08-31
69 / 2020 Cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al orașului Dragomirești pe anul 2020; 2020-08-31
68 / 2020 Cu privire la validarea Dispoziției primarului orașului Dragomirești nr. 128 din 04 august 2020, referitoare la rectificarea bugetului local al orașului Dragomirești; 2020-08-31
67 / 2020 Privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în cartea funciară a orașului Dragomirești a imobilului situat în intravilanul U.A.T. Dragomirești (str. Morii), în suprafață de 3371 m.p. 2020-08-31
66 / 2020 Cu privire la aprobarea încheierii cu Sistemul de Gospodărire a Apelor Maramureș, a unui protocol de colaborare având ca obiect „executarea lucrărilor de reprofilare-decolmatare a unor tronsoane de curs de apă râu Iza și Baicu, de pe teritoriul unității administrativ teritoriale Dragomirești, ca acțiune preventivă de apărare împotriva inundațiilor”; 2020-07-17
65 / 2020 Privind aprobarea Regulamentului pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor pentru care nu există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a orașului Dragomirești, județul Maramureș; 2020-07-17
64 / 2020 Privind aprobarea gestiunii delegate a Serviciului de iluminat public în orașul Dragomirești, Maramureș; 2020-07-17
63 / 2020 Privind aprobarea înființării serviciului de iluminat public în orașul Dragomirești, Maramureș, și a Regulamentului acestui Serviciu; 2020-07-17
62 / 2020 Cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al orașului Dragomirești pe anul 2020 precum și aprobarea modificării listei de investiții pe anul 2020 cu finanțare integrală sau parțială de la bugetul de stat; 2020-06-17
Înapoi