Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
19 / 2018 Cu privire la aprobarea Regulamentului de gospodărire locală a orașului Dragomirești; 2018-03-29
18 / 2018 Privind aprobarea casării, dezmembrării și valorificării unor mijloace fixe și obiecte de inventar aflate în patrimoniul orașului Dragomirești, județul Maramureș; 2018-03-29
17 / 2018 Privind aprobarea rectificării bugetului local al orașului Dragomirești pe anul 2018; 2018-03-29
16 / 2018 Privind aprobarea alegerii unui președinte de ședință pentru o perioadă de maximum 3 luni; 2018-03-29
15 / 2018 Privind aprobarea proiectului de investiții (studiu de fezabilitate și proiect tehnic) și a principalilor indicatori tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții ”Construcție 2 poduri și 3 podețe(punți pietonale) peste râurile IZA și BAICU în orașul Dragomirești”; 2018-02-22
14 / 2018 Privind inițierea procedurii de închiriere a pajiștilor aflate în proprietatea orașului Dragomirești, jud. Maramureș; 2018-02-22
13 / 2018 Privind aprobarea dezmembrării imobilului de natură teren în suprafață totală de 12,042mp situat în orașul Dragomirești, având nr. cad. 51184, în imobilul în suprafață de 607mp identificat cu nr. cad. 51222 și imobilul în suprafață de 11435mp identificat cu nr. cad. 51223; 2018-02-22
12 / 2018 Cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al orașului Dragomirești pe anul 2018; 2018-02-22
11 / 2018 Privind angajarea unui avocat să reprezinte interesele UATO Dragomirești, la judecătoria Dragomirești, în cauze cu cetățeni din comuna Bogdan Vodă, având ca obiect ”contestație la executare”; 2018-02-22
10 / 2018 Privind aprobarea, modificarea și completarea anexei nr. 2 la HCL Dragomirești nr. 45/2017 pentru stabilirea salariilor brute pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului orașului Dragomirești; 2018-02-09
9 / 2018 Cu privire la actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul orașului Dragomirești, pentru anul 2018 2018-02-09
8 / 2018 Cu privire la reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din orașul Dragomirești 2018-02-09
7 / 2018 Privind aprobarea unui nou contract de administrare a fondului forestier proprietate publică a orașului Dragomirești, între orașul Dragomirești și Regia Națională a Pădurilor -ROMSILVA, prin Direcția Silvică Maramureș - Ocolul Silvic Dragomirești 2018-02-09
6 / 2018 Privind aprobarea bugetului local al orașului Dragomirești pe anul 2018, a listei de investiții care urmează să fie realizate în orașul Dragomirești în anul 2018, precum și a planului de achiziții publice pentru anul 2018 2018-02-09
5 / 2018 Privind aprobarea dării în folosință gratuită pe o perioadă de 5 ani,a unui spațiu de 150mp din imobilul situat în orașul Dragomirești, str. 1 Decembrie 1918, nr. 151A, jud. Maramureș, Centrului de Cercetări Teologico-Filozofice a Obiceiurilor Populare Românești din Maramureș înființat sub egida Academiei Române 2018-01-30
Înapoi