Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
80 / 2018 Privind stabilirea și reactualizarea unor taxe speciale în domeniul stării civile; 2018-12-14
79 / 2018 Cu privire la conferirea titlului de cetățean de onoare al orașului Dragomirești, d-lui Hotico Vasile, preot paroh al Parohiei Greco-Catolice Dragomirești, Maramureș; 2018-12-14
78 / 2018 Cu privire la aprobarea trecerii în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Dragomirești a sediului Proteplant S.R.L. (formația de lucru Dragomirești) și a terenului aferent acestuia, transmise de Consiliul Județean Maramureș prin hotărârea nr. 154/2012; 2018-12-14
77 / 2018 Privind stabilirea prețului minim de închiriere a unor spații înscrise în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public/privat al orașului Dragomirești, precum și pentru unele terenuri aflate în intravilanul orașului Dragomirești, județul Maramureș, în vederea organizării și desfășurării licitației publice; 2018-12-14
76 / 2018 Cu privire la aprobarea operațiunii de alipire a imobilelor înscrise în C.F. nr. 50720 și C.F. nr. 51276; 2018-12-14
75 / 2018 Cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al orașului Dragomirești, pe anul 2018; 2018-12-14
74 / 2018 Cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice -faza Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Construire ansamblu format din replica Bisericii din Dragomirești de la Muzeul Național Dimitrie Gusti - și un grup de case țărănești” 2018-11-27
73 / 2018 Cu privire la aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I.) precum și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Etajare Dispensar Uman în orașul Dragomirești, Maramureș”; 2018-11-27
72 / 2018 Privind însușirea documentației cadastrale de primă înscriere în cartea funciară a orașului Dragomirești a imobilului situat în U.A.T.O Dragomirești (Izvor) în suprafață de 1307 m.p.; 2018-11-27
71 / 2018 Privind însușirea documentației cadastrale de primă înscriere în cartea funciară a orașului Dragomirești a imobilului situat în U.A.T.O Dragomirești (Izvor) în suprafață de 2266 m.p.; 2018-11-27
70 / 2018 Cu privire la aprobarea contractului de închiriere care are ca obiect locuințe pentru tineri destinate închirierii, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe; 2018-11-27
69 / 2018 Cu privire la aprobarea încheierii contractului de colectare a deșeurilor municipale din Dragomirești, cu societatea comercială HERODOT GRUP S.R.L.; 2018-11-27
68 / 2018 Cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, în orașul Dragomirești, județul Maramureș, pentru anul 2019; 2018-11-27
67 / 2018 Cu privire la aprobarea Regulamentelor de instituire a unor taxe speciale în orașul Dragomirești; 2018-11-27
66 / 2018 Cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al orașului Dragomirești pe anul 2018; 2018-11-27
Înapoi