Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
53 / 2018 Privind aprobarea achiziționării și montării tăblițelor indicatoare cu denumirea străzilor și a numerelor administrative imobilelor din orașul Dragomirești, județul Maramureș; 2018-08-30
52 / 2018 Cu privire la aprobarea acordării unui ajutor de urgență în cuantum de 5000 lei familiei Mariș Gheorghe, domiciliată în orașul Dragomirești, str. Traian nr. 7 , județul Maramureș; 2018-08-30
51 / 2018 Cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului Local Dragomirești în consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale ”Liviu Rebreanu” Dragomirești, pentru anul școlar 2018-2019; 2018-08-30
50 / 2018 Cu privire la aprobarea alocării sumei de 20.000 lei pentru susținerea contractului de finanțare nerambursabilă pentru proiectul sportiv ”Sport de performanță în orașul Dragomirești-județul Maramureș”, al Asociației Sportive ”IZA” Dragomirești; 2018-08-30
49 / 2018 Cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al orașului Dragomirești pe anul 2018; 2018-08-30
48 / 2018 cu privire la identificarea, înscrierea și atribuirea de număr cadastral pentru imobilul de natură teren, în suprafață totală de 21.514 m.p., în favoarea orașului Dragomirești, aferent Târgului Orașului Dragomirești,înscris în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Dragomirești, la poziția nr. 9 din anexa nr. 32 din H.G. nr. 934 / 2002 privind atestarea domeniului public al județului Maramureș precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Maramureș; 2018-08-30
47 / 2018 Cu privire la aprobarea participării orașului Dragomirești la constituirea ”Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Distribuție Gaz Maramureș”; 2018-07-30
46 / 2018 Cu privire la aprobarea demarării procedurilor necesare în vederea reabilitării morale a celor uciși și a celor condamnați din Orașul Dragomirești, ca urmare a revoltei anticomuniste din perioada anilor 1949-1950, în scopul declarării orașului Dragomirești, județul Maramureș, ”ORAȘ MARTIR al luptei anticomuniste”; 2018-07-18
45 / 2018 Cu privire la aprobarea și însușirea Proiectului Tehnic pentru obiectivul de investiții ”Extindere rețea de canalizare orașul Dragomirești, județul Maramureș” nr. 1028/2/2015, realizat de S.C. ERIGO PROIECT S.R.L. Baia Mare; 2018-07-18
44 / 2018 Cu privire la aprobarea atribuirii directe a contractului de finanțare nerambursabilă pentru programul cultural prioritar ”Tabără de Creație Artistică Dragomirești - Centenarul Marii Uniri”, fundației AxArt; 2018-07-18
43 / 2018 Cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al orașului Dragomirești pe anul 2018; 2018-07-18
42 / 2018 Cu privire la aprobarea Proiectului Tehnic pentru obiectivul de investiții ”Suplimentare sursă de alimentare cu apă la sistemul de alimentare cu apă existent, extindere rețea de apă în orașul Dragomirești, județul Maramureș” nr. 1028/1/2015, realizat de S.C. ERIGO PROIECT S.R.L. Baia Mare; 2018-07-18
41 / 2018 Cu privire la aprobarea elaborării documentației necesare obținerii atestării ca ”stațiune turistică de interes local” a orașului Dragomirești; 2018-07-18
40 / 2018 Privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I” S.A. a terenului proprietate publică a orașului Dragomirești, în suprafață de 2907 m.p., nr. cadastral 51246 și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”Construire și dotare Cămin Cultural în orașul Dragomirești, județul Maramureș” 2018-06-26
39 / 2018 Cu privire la aprobarea efectuării unui schimb de terenuri între Orașul Dragomirești și Buftea Dumitru, domiciliat în orașul Dragomirești, str. 1 Decembrie 1918, nr. 40, jud. Maramureș; 2018-06-26
Înapoi