Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
66 / 2020 Cu privire la aprobarea încheierii cu Sistemul de Gospodărire a Apelor Maramureș, a unui protocol de colaborare având ca obiect „executarea lucrărilor de reprofilare-decolmatare a unor tronsoane de curs de apă râu Iza și Baicu, de pe teritoriul unității administrativ teritoriale Dragomirești, ca acțiune preventivă de apărare împotriva inundațiilor”; 2020-07-17
65 / 2020 Privind aprobarea Regulamentului pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor pentru care nu există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a orașului Dragomirești, județul Maramureș; 2020-07-17
64 / 2020 Privind aprobarea gestiunii delegate a Serviciului de iluminat public în orașul Dragomirești, Maramureș; 2020-07-17
63 / 2020 Privind aprobarea înființării serviciului de iluminat public în orașul Dragomirești, Maramureș, și a Regulamentului acestui Serviciu; 2020-07-17
62 / 2020 Cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al orașului Dragomirești pe anul 2020 precum și aprobarea modificării listei de investiții pe anul 2020 cu finanțare integrală sau parțială de la bugetul de stat; 2020-06-17
61 / 2020 Cu privire la alegerea unui președinte de ședință pentru o perioadă de maximum 3 luni, începând cu luna iulie; 2020-07-17
60 / 2020 Privind atribuirea unor locuințe disponibile construite prin ANL, destinate tinerilor spre închiriere; 2020-06-29
59 / 2020 Privind acordarea unui ajutor de urgență în cuantum de 3200 lei familiei Hener Doru Gheorghe, cu domiciliul în orașul Dragomirești, str. Nucilor, nr. 84A, județul Maramureș; 2020-06-29
58 / 2020 Cu privire la aprobarea efectuării lucrărilor de reparații (schimbare învelitoare) la Unitatea de Asistență Medico-Socială Dragomirești, ca urmare a distrugerii învelitorii, în urma fenomenelor meteorologice periculoase care au avut loc în orașul Dragomirești în data de 13 iunie 2020, precum și aprobarea devizului privind cheltuielile necesare realizării lucrărilor; 2020-06-29
57 / 2020 Cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al orașului Dragomirești, pe anul 2020; 2020-06-29
56 / 2020 Cu privire la aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate aș primarului orașului Dragomirești și a instituțiilor din subordinea Consiliului Local Dragomirești, județul Maramureș; 2020-06-29
55 / 2020 Cu privire la aprobarea revocării Hotărârii nr. 49/29 mai 2020 prin care s-a aprobat scoaterea la concurs a unui număr de 2 posturi (1/2 normă) vacante din statul de funcții al Serviciului Public Apă-Canal al orașului Dragomirești și cu 1/2 normă în compartimentul administrativ din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Dragomirești; 2020-06-29
54 / 2020 Cu privire la aprobarea actului adițional nr. 1 la contractul nr. 4545/24.04.2018 de prestări servicii de administrare în regim silvic a suprafeței de 94,96 ha fond forestier/perdea forestieră de protecție, amplasată în u.a.t. Dragomirești, UP II Baicu, u.a. 215, 224-226; 2020-06-29
53 / 2020 Cu privire la aprobarea solicitării de trecere a drumului forestier Baicu de la km 0 până la km 17,06, precum și a terenului aferent acestuia, din domeniul public al Statului Român și administrarea Regiei Naționale a Pădurilor -ROMSILVA, în domeniul public al orașului Dragomirești și administrarea Consiliului Local al orașului Dragomirești; 2020-06-29
52 / 2020 Cu privire la aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri destinate închirierii, construite prin Agenția Națională de Locuințe; 2020-05-29
Înapoi