Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
27 / 2018 Privind aprobarea Regulamentului intern pentru acordarea voucherelor de vacanță în anul 2018; 2018-05-25
26 / 2018 Privind acordarea unui mandat general Primarului orașului Dragomirești în vederea reprezentării Consiliului Local al orașului Dragomirești în fața instanțelor judecătorești; 2018-05-03
25 / 2018 Cu privire la identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 4535 mp cuprins în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public/privat al orașului Dragomirești, situat în orașul Dragomirești, în locul denumit ”Șes”; 2018-04-27
24 / 2018 Cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al orașului Dragomirești pe anul 2018; 2018-04-04
23 / 2018 Privind aprobarea organizării și desfășurării festivalului ”Câte flori pe Iza-n sus” și a simpozionului ” Veghetori la obârșii” precum și a sumei necesare din bugetul local al orașului Dragomirești pentru organizarea acestor evenimente; 2018-04-04
22 / 2018 Privind aprobarea suplimentării numărului de personal cu personal voluntar a S.V.S.U. Dragomirești și acordarea de compensații în bani pentru timpul efectiv de lucru la intervenții și la celelalte activități specifice personalului voluntar din cadrul S.V.S.U. Dragomirești; 2018-03-29
21 / 2018 Privind aprobarea Regulamentului de concesionare a bunurilor ce aparțin proprietății publice și private a orașului Dragomirești; 2018-03-29
20 / 2018 Privind aprobarea consumului lunar de carburanți pentru autoturismul, autospeciala PSI și microbuzele școlare aparținând orașului Dragomirești; 2018-03-29
19 / 2018 Cu privire la aprobarea Regulamentului de gospodărire locală a orașului Dragomirești; 2018-03-29
18 / 2018 Privind aprobarea casării, dezmembrării și valorificării unor mijloace fixe și obiecte de inventar aflate în patrimoniul orașului Dragomirești, județul Maramureș; 2018-03-29
17 / 2018 Privind aprobarea rectificării bugetului local al orașului Dragomirești pe anul 2018; 2018-03-29
16 / 2018 Privind aprobarea alegerii unui președinte de ședință pentru o perioadă de maximum 3 luni; 2018-03-29
15 / 2018 Privind aprobarea proiectului de investiții (studiu de fezabilitate și proiect tehnic) și a principalilor indicatori tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții ”Construcție 2 poduri și 3 podețe(punți pietonale) peste râurile IZA și BAICU în orașul Dragomirești”; 2018-02-22
14 / 2018 Privind inițierea procedurii de închiriere a pajiștilor aflate în proprietatea orașului Dragomirești, jud. Maramureș; 2018-02-22
13 / 2018 Privind aprobarea dezmembrării imobilului de natură teren în suprafață totală de 12,042mp situat în orașul Dragomirești, având nr. cad. 51184, în imobilul în suprafață de 607mp identificat cu nr. cad. 51222 și imobilul în suprafață de 11435mp identificat cu nr. cad. 51223; 2018-02-22
Înapoi