Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
131 / 2019 Cu privire la organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din orașul Dragomirești pentru anul școlar 2020/2021, în vederea emiterii avizului conform de către ISJMM; 2019-12-23
130 / 2019 Cu privire l aprobarea documentației, faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reamenajare piață agroalimentară și târg de animale în orașul Dragomirești, județul Maramureș”, nr. proiect 4412/2-19, realizat de Arhivision Studio S.R.L.; 2019-12-23
129 / 2019 Cu privire la aprobarea realizării studiului de fezabilitate precum ți a proiectului tehnic pentru obiectivul de investiții „Asfaltare străzi în orașul Dragomirești, județul Maramureș” 2019-12-23
128 / 2019 Cu privire la aprobarea Proiectului Tehnic pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea iluminat public în orașul Dragomirești -Valea Furului”, realizat de PRO ELECTRIC TEAM SRL-D, a indicatorilor tehnico economici și a devizului general aferent obiectivului de investiții; 2019-12-16
127 / 2019 Cu privire la aprobarea Planului anula de achiziții pentru anul 2020, al orașului Dragomirești, județul Maramureș; 2019-12-16
126 / 2019 Privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în cartea funciară a orașului Dragomirești a imobilului situat în intravilanul U.A.T. Dragomirești, str. Victoria Darvai-lot 2, în suprafață de 5924 m.p.; 2019-12-16
125 / 2019 Privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în cartea funciară a orașului Dragomirești a imobilului situat în intravilanul U.A.T. Dragomirești, str. Victoria Darvai-lot 1, în suprafață de 1271 m.p.; 2019-12-16
124 / 2019 Privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în cartea funciară a orașului Dragomirești a imobilului situat în intravilanul U.A.T. Dragomirești, str. Morilor-lot 2, în suprafață de 1469 m.p.; 2019-12-16
123 / 2019 Privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în cartea funciară a orașului Dragomirești a imobilului situat în intravilanul U.A.T. Dragomirești, Str. Morii-lot. 1, în suprafață de 1778 m.p.; 2019-12-16
122 / 2019 Privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în cartea funciară a orașului Dragomirești a imobilului situat în intravilanul U.A.T. Dragomirești (str. Digului) în suprafață de 23416 m.p.; 2019-12-16
121 / 2019 Cu privire la aprobarea contractului nr. 2275/30.11.2019 de colectare a deșeurilor municipale din orașul Dragomirești cu societatea comercială Herodot Grup S.R.L.; 2019-12-16
120 / 2019 cu privire la aprobarea Proiectului Tehnic pentru obiectivul de investiții „Ansamblu-grup patru case tradiționale din orașul Dragomirești”, realizat de I.I. Bodiu Șerban, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general aferent obiectivului de investiții; 2019-12-16
119 / 2019 Cu privire la aprobarea realizării proiectului tehnic (P.T.) pentru obiectivul de investiții „Capelă mortuară și amenajare cimitir” în orașul Dragomirești, Maramureș; 2019-12-16
118 / 2019 Privind aprobarea realizării studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Complex Băi de Tratament, Agrement și Divertisment” în orașul Dragomirești, Maramureș; 2019-12-16
117 / 2019 Cu privire la aprobarea proiectului tehnic, a devizului general și a indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul desființare și reconstruire atelier la Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” din Dragomirești, Maramureș; 2019-12-16
Înapoi