Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
27 / 2020 Cu privire la aprobarea conferirii „titlului de excelență” d-lui Gherheș Ion; 2020-03-31
26 / 2020 Cu privire la aprobarea conferirii „titlului de excelență” d-nei Chindriș Niculița; 2020-03-31
25 / 2020 Cu privire la aprobarea efectuării demersurilor necesare în vederea achiziționării suprafeței de 240 m.p. în locul denumit „Capul Câmpului” de la proprietarul Bizău Vasile, domiciliat în orașul Dragomirești, în vederea facilitării accesului pe latura est la podul rutier construit în această zonă, peste râul Iza; 2020-03-31
24 / 2020 Cu privire la aprobarea amânării manifestărilor cultural-artistice programate a se organiza în orașul Dragomirești în perioada 23-26 aprilie 2020, pentru o dată care se va stabili după ridicarea de instituire a stării de urgență la nivel național; 2020-03-31
23 / 2020 Cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al orașului Dragomirești pe anul 2020; 2020-03-31
22 / 2020 Cu privire la aprobarea atribuirii de denumiri unor străzi din orașul Dragomirești, județul Maramureș; 2020-03-06
21 / 2020 Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului Local Dragomirești în Consiliul de administrație al Școlii „Liviu Rebreanu” Dragomirești, pentru anul școlar 2019-2020; 2020-03-06
20 / 2020 Cu privire la aprobarea contractului de achiziții publice de servicii de înregistrare sistematică a imobilelor în sistemul integrat și carte funciară aparținând U.A.T. Dragomirești, județul Maramureș; 2020-02-24
19 / 2020 Privind aprobarea Contractului pentru finanțarea în cadrul Programului Național de cadastru și carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ teritoriale pentru sectoarelor cadastrale; 2020-02-24
18 / 2020 Cu privire la aprobarea Programului de activități ce se vor desfășura în anul 2020 pe raza orașului Dragomirești, cu persoanele apte de muncă, beneficiar ai prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare; 2020-02-24
17 / 2020 Cu privire la aprobarea sumei necesare organizării și desfășurării Festivalului folcloric „Câte flori pe Iza-n sus”, ediția a XXIII-a, în perioada 25-26 aprilie 2020 în orașul Dragomirești, județul Maramureș; 2020-02-24
16 / 2020 Cu privire la aprobarea Programului cultural prioritar al orașului Dragomirești, județul Maramureș, pe anul 2020; 2020-02-24
15 / 2020 Cu privire la aprobarea organizării și desfășurării evenimentelor cultural-artistice din anul 2020, în orașul Dragomirești, județul Maramureș; 2020-02-24
14 / 2020 Privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor (P.A.A.R.) pentru orașul Dragomirești; 2020-02-24
13 / 2020 Cu privire la aprobarea Ghidului Solicitantului pentru acordarea de finanțări nerambursabile de la bugetul local , pe baza selecției publice de proiecte în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general; 2020-02-24
Înapoi