Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
61 / 2020 Cu privire la alegerea unui președinte de ședință pentru o perioadă de maximum 3 luni, începând cu luna iulie; 2020-07-17
60 / 2020 Privind atribuirea unor locuințe disponibile construite prin ANL, destinate tinerilor spre închiriere; 2020-06-29
59 / 2020 Privind acordarea unui ajutor de urgență în cuantum de 3200 lei familiei Hener Doru Gheorghe, cu domiciliul în orașul Dragomirești, str. Nucilor, nr. 84A, județul Maramureș; 2020-06-29
58 / 2020 Cu privire la aprobarea efectuării lucrărilor de reparații (schimbare învelitoare) la Unitatea de Asistență Medico-Socială Dragomirești, ca urmare a distrugerii învelitorii, în urma fenomenelor meteorologice periculoase care au avut loc în orașul Dragomirești în data de 13 iunie 2020, precum și aprobarea devizului privind cheltuielile necesare realizării lucrărilor; 2020-06-29
57 / 2020 Cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al orașului Dragomirești, pe anul 2020; 2020-06-29
56 / 2020 Cu privire la aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate aș primarului orașului Dragomirești și a instituțiilor din subordinea Consiliului Local Dragomirești, județul Maramureș; 2020-06-29
55 / 2020 Cu privire la aprobarea revocării Hotărârii nr. 49/29 mai 2020 prin care s-a aprobat scoaterea la concurs a unui număr de 2 posturi (1/2 normă) vacante din statul de funcții al Serviciului Public Apă-Canal al orașului Dragomirești și cu 1/2 normă în compartimentul administrativ din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Dragomirești; 2020-06-29
54 / 2020 Cu privire la aprobarea actului adițional nr. 1 la contractul nr. 4545/24.04.2018 de prestări servicii de administrare în regim silvic a suprafeței de 94,96 ha fond forestier/perdea forestieră de protecție, amplasată în u.a.t. Dragomirești, UP II Baicu, u.a. 215, 224-226; 2020-06-29
53 / 2020 Cu privire la aprobarea solicitării de trecere a drumului forestier Baicu de la km 0 până la km 17,06, precum și a terenului aferent acestuia, din domeniul public al Statului Român și administrarea Regiei Naționale a Pădurilor -ROMSILVA, în domeniul public al orașului Dragomirești și administrarea Consiliului Local al orașului Dragomirești; 2020-06-29
52 / 2020 Cu privire la aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri destinate închirierii, construite prin Agenția Națională de Locuințe; 2020-05-29
51 / 2020 Cu privire la aprobarea dării în folosință gratuită pentru o perioadă de 5 ani a unui spațiu în suprafață de 33,35 m.p. -parter și a unui apartament în suprafață de 70 m.p.-etaj din Dispensarul Medical Dragomirești, situat în orașul Dragomirești, str. 1 Decembrie 1918, nr. 145, către Centrul de Permanență Dragomirești, în scopul funcționării acestui centru în acest spațiu; 2020-05-29
50 / 2020 Cu privire la aprobarea nomenclatorului stradal actualizat al orașului Dragomirești, Maramureș; 2020-05-29
49 / 2020 Cu privire la aprobarea scoaterii la concurs a unui număr de 2 posturi (1/2 normă) vacante din statul de funcții al Serviciului public de apă-canal al orașului Dragomirești și cu 1/2 normă în compartimentul administrativ din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Dragomirești; 2020-05-29
48 / 2020 Cu privire la aprobarea reabilitării (efectuarea de reparații capitale) la punțile pietonale situate pe str. Morii,(peste râul Iza) str. Izvor, nr. 30-38 ?(peste râul Baicu) și în locul denumit Surupoasa (peste râul Baicu); 2020-05-29
47 / 2020 Cu privire la aprobarea modificării planului de investiții al orașului Dragomirești prin includerea în plan a obiectivelor, extindere rețea de alimentare cu apă potabilă precum și extindere rețea de canalizare a apelor uzate menajere în orașul Dragomirești, în intravilanul orașului Dragomirești în afara zonelor cuprinse în proiectul de finanțare prin PNDL 2; 2020-05-29
Înapoi