Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
23 / 2019 Cu privire la aprobarea actului adițional la contractul de prestări servicii ”Servicii de catering pentru U.A.M.S. Dragomirești”, nr. 11 din 23 ianuarie 2018, încheiat cu S.C. FEDERALCOOP S.R.L. Baia Mare; 2019-01-30
22 / 2019 Cu privire la aprobarea actului adițional nr. 1 la contractul nr. 2027/30.11.2018 de colectare a deșeurilor municipale din Dragomirești, cu societatea comercială S.C.Herodot Grup S.R.L. 2019-01-30
21 / 2019 Cu privire la aprobarea transformării funcției publice consilier juridic, grad profesional debutant din compartimentul juridic al aparatului de specialitate al primarului orașului Dragomirești, județul Maramureș, în funcția publică definitivă - consilier juridic, grad profesional asistent; 2019-01-30
20 / 2019 Privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în cartea funciară a orașului Dragomirești a imobilului situat în intravilanul U.A.T. Dragomirești (intravilan/extravilan - str. Izvor) în suprafață de 4818 m.p. 2019-01-30
19 / 2019 Privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în cartea funciară a orașului Dragomirești a imobilului situat în intravilanul U.A.T. Dragomirești (intravilan/extravilan - str, Izvor) în suprafață de 2583 m.p. 2019-01-30
18 / 2019 Privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în cartea funciară a orașului Dragomirești a imobilului situat în intravilanul U.A.T. Dragomirești (intravilan/extravilan - str. Izvor) în suprafață de 2869 m.p. 2019-01-30
17 / 2019 Privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în cartea funciară a orașului Dragomirești a imobilului situat în intravilanul U.A.T. Dragomirești (intravilan -str. Izvor) în suprafață de 626 m.p. 2019-01-30
16 / 2019 Privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în cartea funciară a orașului Dragomirești a imobilului situat în intravilanul U.A.T. Dragomirești (extravilan - La Gura Plaiuțului) în suprafață de 9461 m.p. 2019-01-30
15 / 2019 Privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în cartea funciară a orașului Dragomirești a imobilului situat în intravilanul U.A.T. Dragomirești (extravilan - La Gura Plaiuțului) în suprafață de 4803 m.p. 2019-01-30
14 / 2019 Privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în cartea funciară a orașului Dragomirești a imobilului situat în intravilanul U.A.T. Dragomirești (extravilan - La Bufoaie) în suprafață de 909 m.p. 2019-01-30
13 / 2019 Privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în cartea funciară a orașului Dragomirești a imobilului situat în intravilanul U.A.T. Dragomirești (intravilan -str. Izvor) în suprafață de 1401 m.p. 2019-01-30
12 / 2019 Privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în cartea funciară a orașului Dragomirești a imobilului situat în intravilanul U.A.T. Dragomirești (extravilan -La Huc) în suprafață de 12000 m.p. 2019-01-30
10 / 2019 Privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în cartea funciară a orașului Dragomirești a imobilului situat în intravilanul U.A.T. Dragomirești (Prund-Baicu) în suprafață de 23416m.p. 2019-01-30
9 / 2019 Privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în cartea funciară a orașului Dragomirești a imobilului situat în intravilanul U.A.T. Dragomirești (U.A.M.S. Dragomirești) în suprafață de 6666m.p. 2019-01-30
8 / 2019 Privind aprobarea încheierii exercițiului bugetar pentru anul 2018; 2019-01-30
Înapoi