Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
59 / 2018 Cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice, faza Proiect Tehnic (P.T.) și a detaliilor de execuție (D.E.) pentru obiectivul de investiții ” Construire pod peste râul Iza, în orașul Dragomirești, jud. Maramureș, la locul denumit ”Capul Câmpului” realizat de S.C. Vlad Design Project S.R.L. cu sediul în mun. Baia Mare, b-dul Traian nr. 14, ap.2, jud. Maramureș; 2018-10-26
58 / 2018 Cu privire la aprobarea-faza ”Studiu de Fezabilitate” (S.F.)-”Reabilitarea sistemului de iluminat public din orașul Dragomirești, județul Maramureș” realizat de ECO LIGHT PROJECT S.R.L. cu sediul în mun. Cluj Napoca , str. Dunării nr. 53, ap.21, județul Cluj; 2018-09-26
57 / 2018 Cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice, faza Proiect Tehnic (P.T.) și a detaliilor de execuție (D.E.) pentru obiectivul de investiții ”Drum de legătură între localitățile Dragomirești și Ieud, în orașul Dragomirești, județul Maramureș, realizat de S.C. Vlad Design Project S.R.L. cu sediul în mun. Baia Mare, b-dul Traian nr. 14, ap.2, jud. Maramureș; 2018-09-26
56 / 2018 cu privire la aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru construire pod peste râul Iza, la locul denumit ”Capul Câmpului” realizat de S.C. Vlad Design Project S.R.L. cu sediul în mun. Baia Mare, b-dul Traian nr. 14, ap.2, jud. Maramureș; 2018-09-26
55 / 2018 Cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al orașului Dragomirești pe anul 2018; 2018-09-26
54 / 2018 Cu privire la aprobarea alegerii unui președinte de ședință pentru o perioadă de maximum 3 luni începând cu luna septembrie; 2018-09-26
53 / 2018 Privind aprobarea achiziționării și montării tăblițelor indicatoare cu denumirea străzilor și a numerelor administrative imobilelor din orașul Dragomirești, județul Maramureș; 2018-08-30
52 / 2018 Cu privire la aprobarea acordării unui ajutor de urgență în cuantum de 5000 lei familiei Mariș Gheorghe, domiciliată în orașul Dragomirești, str. Traian nr. 7 , județul Maramureș; 2018-08-30
51 / 2018 Cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului Local Dragomirești în consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale ”Liviu Rebreanu” Dragomirești, pentru anul școlar 2018-2019; 2018-08-30
50 / 2018 Cu privire la aprobarea alocării sumei de 20.000 lei pentru susținerea contractului de finanțare nerambursabilă pentru proiectul sportiv ”Sport de performanță în orașul Dragomirești-județul Maramureș”, al Asociației Sportive ”IZA” Dragomirești; 2018-08-30
49 / 2018 Cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al orașului Dragomirești pe anul 2018; 2018-08-30
48 / 2018 cu privire la identificarea, înscrierea și atribuirea de număr cadastral pentru imobilul de natură teren, în suprafață totală de 21.514 m.p., în favoarea orașului Dragomirești, aferent Târgului Orașului Dragomirești,înscris în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Dragomirești, la poziția nr. 9 din anexa nr. 32 din H.G. nr. 934 / 2002 privind atestarea domeniului public al județului Maramureș precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Maramureș; 2018-08-30
47 / 2018 Cu privire la aprobarea participării orașului Dragomirești la constituirea ”Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Distribuție Gaz Maramureș”; 2018-07-30
46 / 2018 Cu privire la aprobarea demarării procedurilor necesare în vederea reabilitării morale a celor uciși și a celor condamnați din Orașul Dragomirești, ca urmare a revoltei anticomuniste din perioada anilor 1949-1950, în scopul declarării orașului Dragomirești, județul Maramureș, ”ORAȘ MARTIR al luptei anticomuniste”; 2018-07-18
45 / 2018 Cu privire la aprobarea și însușirea Proiectului Tehnic pentru obiectivul de investiții ”Extindere rețea de canalizare orașul Dragomirești, județul Maramureș” nr. 1028/2/2015, realizat de S.C. ERIGO PROIECT S.R.L. Baia Mare; 2018-07-18
Înapoi