Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
79 / 2019 Privind aprobarea cumpărării unui teren în suprafață de 155 m.p. de la proprietarul Bogdan Vasile, în vederea realizării unui tronson de drum public; 2019-08-29
78 / 2019 Privind aprobarea cumpărării unui teren în suprafață de 119 m.p. de la proprietarul Zubașcu Alexandru, în vederea realizării unui tronson de drum public; 2019-08-29
77 / 2019 Cu privire la aprobarea dării în folosință gratuită pentru o perioadă de 12 luni, a unui număr de 3 spații (camere) din imobilul proprietatea publică/privată a orașului Dragomirești, situat în orașul Dragomirești, str. 1 Decembrie 1918, nr. 151 A, județul Maramureș, în vederea funcționării aici a Cabinetului Medicină Individuală-Ganea Robert și Cabinet Stomatologic-Iusco George; 2019-07-31
76 / 2019 Cu privire la aprobarea înființării serviciului social în cadrul Unității de Asistență Medico-Socială Dragomirești; 2019-07-31
75 / 2019 Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea de canalizare în orașul Dragomirești, județul Maramureș” realizat prin PNDL II, ca urmare a finalizării procedurii de achiziție publică de lucrări de execuție; 2019-07-31
74 / 2019 Cu privire la acceptarea donației făcute de Biserica Greco-Catolică Dragomirești având ca obiect imobilul teren intravilan, identificat cu nr. cadastral 51331 înscris în CF nr.51331 Dragomirești, județul Maramureș, în locul denumit „Locurele”, în suprafață de 4996 m.p.; 2019-07-31
73 / 2019 Cu privire la aprobarea organigramei, a statului de funcții precum și a Regulamentului de organizare și funcționare a Unității de Asistență Medico-Socială Dragomirești; 2019-07-31
72 / 2019 Cu privire la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului orașului Dragomirești și a instituțiilor din subordinea consiliului local Dragomirești, județul Maramureș; 2019-07-31
71 / 2019 Cu privire la aprobarea alegerii unui președinte de ședință pentru o perioadă de maximum 3 luni, începând cu luna iulie 2019; 2019-07-31
70 / 2019 Aprobarea solicitării autorizației de exploatare a cantității de 4.000 mc agregate minerale din albia râului Baicu 2019-07-09
69 / 2019 Rectificare bugetului local 2019-07-09
68 / 2019 Închirierea unui spatiu de 40 mp și suprafeței de 150 mp din imobilulde la adresa str. 1 decembrie 1918 nr. 132 2019-06-28
67 / 2019 Aprobarea modificării unei comisii pe domenii de specialitate din cadrul Consiliului Local Dragomirești 2019-06-28
66 / 2019 Validarea mandatului de consilier local a d-lui Zubașcu Ioan-Victor 2019-06-28
65 / 2019 Constatarea încetării mandatului de consilier local al d-nei Ardelean Ileana și vacantarea acestuia 2019-06-28
Înapoi