Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
51 / 2020 Cu privire la aprobarea dării în folosință gratuită pentru o perioadă de 5 ani a unui spațiu în suprafață de 33,35 m.p. -parter și a unui apartament în suprafață de 70 m.p.-etaj din Dispensarul Medical Dragomirești, situat în orașul Dragomirești, str. 1 Decembrie 1918, nr. 145, către Centrul de Permanență Dragomirești, în scopul funcționării acestui centru în acest spațiu; 2020-05-29
50 / 2020 Cu privire la aprobarea nomenclatorului stradal actualizat al orașului Dragomirești, Maramureș; 2020-05-29
49 / 2020 Cu privire la aprobarea scoaterii la concurs a unui număr de 2 posturi (1/2 normă) vacante din statul de funcții al Serviciului public de apă-canal al orașului Dragomirești și cu 1/2 normă în compartimentul administrativ din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Dragomirești; 2020-05-29
48 / 2020 Cu privire la aprobarea reabilitării (efectuarea de reparații capitale) la punțile pietonale situate pe str. Morii,(peste râul Iza) str. Izvor, nr. 30-38 ?(peste râul Baicu) și în locul denumit Surupoasa (peste râul Baicu); 2020-05-29
47 / 2020 Cu privire la aprobarea modificării planului de investiții al orașului Dragomirești prin includerea în plan a obiectivelor, extindere rețea de alimentare cu apă potabilă precum și extindere rețea de canalizare a apelor uzate menajere în orașul Dragomirești, în intravilanul orașului Dragomirești în afara zonelor cuprinse în proiectul de finanțare prin PNDL 2; 2020-05-29
46 / 2020 Cu privire la aprobarea achiziționării de contoare de apă (apometre) pentru abonații (persoane fizice și juridice) din orașul Dragomirești, la rețeaua de alimentare cu apă potabilă a orașului Dragomirești, Maramureș; 2020-05-29
45 / 2020 Cu privire la aprobarea achiziționării unui utilaj multifuncțional (buldoexcavator) pentru dotarea Serviciului Public apă și canal precum și a compartimentului administrativ din cadrul aparatului de specialitate al primarului; 2020-05-29
44 / 2020 Cu privire la aprobarea achiziționării unei autospeciale P.S.I pentru dotarea S.V.S.U. Dragomirești; 2020-05-29
43 / 2020 Cu privire la aprobarea achiziționării unor tablete pentru copiii proveniți din familii defavorizate din orașul Dragomirești, precum și distribuirea de materiale pentru prevenirea și combaterea infecției cu virusul COVID-19 către Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Dragomirești; 2020-05-29
42 / 2020 Cu privire la aprobarea achiziționării unui număr de 650 de kit-uri pentru populația orașului Dragomirești în cadrul campaniei de prevenire și combatere a virusului COVID-19, susținută financiar de Consiliul Local Dragomirești; 2020-04-27
41 / 2020 Cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local Dragomirești; 2020-04-27
40 / 2020 Cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al orașului Dragomirești pe anul 2020; 2020-04-27
39 / 2020 Cu privire la alegerea unui președinte de ședință pentru o perioadă de maximum 3 luni, începând cu luna aprilie 2020; 2020-04-27
38 / 2020 Cu privire la conferirea titlului de „cetățean de onoare” al orașului Dragomirești, domnului Joldea I. Ion, general de brigadă cu o stea; 2020-03-31
37 / 2020 Cu privire la aprobarea conferirii „titlului de excelență” domnului Țicală Alexandru; 2020-03-31
Înapoi