Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
7 / 2019 Privind aprobarea utilizării excedentului anului precedent pentru finanțarea obiectivelor de investiții precum și pentru acoperirea temporară a golului de casă provenit din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare în anul 2018; 2019-01-30
6 / 2019 Cu privire la aprobarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2019, al orașului Dragomirești; 2019-01-30
5 / 2019 Privind aprobarea modificării și completării Regulamentului de conferire a titlului de cetățean de onoare al orașului Dragomirești, județul Maramureș; 2019-01-30
4 / 2019 Cu privire la aprobarea solicitării de trecere a drumului forestier Baicu de la km.0 până la km. 10,61, precum și a terenului aferent acestuia, din domeniul public al statului și administrarea Regiei Naționale a Pădurilor -ROMSILVA, în domeniul public al orașului Dragomirești și administrarea Consiliului Local al orașului Dragomirești; 2019-01-30
3 / 2019 Cu privire la propunerea evaluării performanțelor profesionale individuale ale secretarului orașului Dragomirești pentru anul 2018; 2019-01-30
2 / 2019 Cu privire la organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din orașul Dragomirești pentru anul școlar 2019-2020, în vederea emiterii avizului conform de către Inspectoratul Școlar Județean Maramureș; 2019-01-30
1 / 2019 Cu privire la aprobarea alegerii unui președinte de ședință pentru o perioadă de maximum 3 luni începând cu luna ianuarie 2019; 2019-01-30
80 / 2018 Privind stabilirea și reactualizarea unor taxe speciale în domeniul stării civile; 2018-12-14
79 / 2018 Cu privire la conferirea titlului de cetățean de onoare al orașului Dragomirești, d-lui Hotico Vasile, preot paroh al Parohiei Greco-Catolice Dragomirești, Maramureș; 2018-12-14
78 / 2018 Cu privire la aprobarea trecerii în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Dragomirești a sediului Proteplant S.R.L. (formația de lucru Dragomirești) și a terenului aferent acestuia, transmise de Consiliul Județean Maramureș prin hotărârea nr. 154/2012; 2018-12-14
77 / 2018 Privind stabilirea prețului minim de închiriere a unor spații înscrise în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public/privat al orașului Dragomirești, precum și pentru unele terenuri aflate în intravilanul orașului Dragomirești, județul Maramureș, în vederea organizării și desfășurării licitației publice; 2018-12-14
76 / 2018 Cu privire la aprobarea operațiunii de alipire a imobilelor înscrise în C.F. nr. 50720 și C.F. nr. 51276; 2018-12-14
75 / 2018 Cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al orașului Dragomirești, pe anul 2018; 2018-12-14
74 / 2018 Cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice -faza Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Construire ansamblu format din replica Bisericii din Dragomirești de la Muzeul Național Dimitrie Gusti - și un grup de case țărănești” 2018-11-27
73 / 2018 Cu privire la aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I.) precum și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Etajare Dispensar Uman în orașul Dragomirești, Maramureș”; 2018-11-27
Înapoi