Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
64 / 2019 Aprobarea actului adițional nr. 2 la contractul nr. 2027/13.11.2018 2019-06-28
63 / 2019 Aprobarea retragerii orașului Dragomirești din „Grupul de Acțiune Locală Valea Izei-Moisei 2019-06-28
62 / 2019 Inscriere in domeniul public a obiectivului „Grup sanitar Targ” 2019-06-28
61 / 2019 Acceptare oferta donatie 2019-06-28
60 / 2019 Rectificarea bugetului local 2019-06-28
59 / 2019 Cu privire la actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Școală Gimnazială Liviu Rebreanu Dragomirești-Corp A, în orașul Dragomirești, județul Maramureș” realizat prin P.N.D.L., ca urmare a finalizării procedurii de achiziție publică de lucrări de execuție; 2019-06-12
58 / 2019 Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și etajare Dispensar Uman în orașul Dragomirești, județul Maramureș, faza DALI; 2019-06-12
57 / 2019 Privind actualizarea indicatorilor economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și extindere a sistemului de iluminat public din orașul Dragomirești, județul Maramureș”, faza studiu de fezabilitate cu elemente DALI; 2019-06-12
56 / 2019 Cu privire la aprobarea acordării unui ajutor de urgență în cuantum de 5000 lei, d-lui Gherheș Vasile , domiciliat în orașul Dragomirești, str. Baicu nr. 123 , județul Maramureș; 2019-05-27
55 / 2019 Cu privire la aprobarea alocării sumei de 15.000 lei pentru susținerea contractului de finanțare nerambursabilă pentru proiectul sportiv ”Sport de performanță în orașul Dragomirești, județul Maramureș”, al Asociației Sportive ”IZA” Dragomirești; 2019-05-27
54 / 2019 Cu privire la aprobarea actului adițional nr. 2 la contractul nr. 2027/30.11.2018 de colectare a deșeurilor municipale din Dragomirești cu societatea comercială HERODOT GRUP S.R.L. ; 2019-05-27
53 / 2019 Cu privire la aprobare organizării și desfășurării activității de ”alimentație colectivă” în blocul alimentar (bucătăria) la ”GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT” din cadrul, Școlii Gimnaziale ”Liviu Rebreanu” Dragomirești, str. 1 Decembrie 1918 nr. 149; 2019-05-27
52 / 2019 Cu privire la aprobare organizării și desfășurării activității de ”alimentație colectivă” în blocul alimentar (bucătăria) din cadrul, Unității de Asistență Medico-Socială Dragomirești, str. 1 Decembrie 1918 nr. 122; 2019-05-27
51 / 2019 Cu privire la aprobare organizării și desfășurării activității de ”alimentație publică” în blocul alimentar (bucătăria) din cadrul Sălii de festivități a Consiliului Local Dragomirești (Căminul Cultural Dragomirești)situat în orașul Dragomirești, str. 1 Decembrie 1918 nr. 149; 2019-05-27
50 / 2019 Cu privire la aprobarea Regulamentului Intern pentru acordarea voucherelor de vacanță în anul 2019; 2019-05-27
Înapoi