Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
72 / 2018 Privind însușirea documentației cadastrale de primă înscriere în cartea funciară a orașului Dragomirești a imobilului situat în U.A.T.O Dragomirești (Izvor) în suprafață de 1307 m.p.; 2018-11-27
71 / 2018 Privind însușirea documentației cadastrale de primă înscriere în cartea funciară a orașului Dragomirești a imobilului situat în U.A.T.O Dragomirești (Izvor) în suprafață de 2266 m.p.; 2018-11-27
70 / 2018 Cu privire la aprobarea contractului de închiriere care are ca obiect locuințe pentru tineri destinate închirierii, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe; 2018-11-27
69 / 2018 Cu privire la aprobarea încheierii contractului de colectare a deșeurilor municipale din Dragomirești, cu societatea comercială HERODOT GRUP S.R.L.; 2018-11-27
68 / 2018 Cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, în orașul Dragomirești, județul Maramureș, pentru anul 2019; 2018-11-27
67 / 2018 Cu privire la aprobarea Regulamentelor de instituire a unor taxe speciale în orașul Dragomirești; 2018-11-27
66 / 2018 Cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al orașului Dragomirești pe anul 2018; 2018-11-27
65 / 2018 Cu privire la aprobarea prelungirii contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri destinate închirierii, construite prin Agenția Națională de Locuințe; 2018-10-30
64 / 2018 Cu privire la însușirea documentației topo-cadastrale de înscriere în cartea funciară a unor imobile- terenuri cu construcții situate în orașul Dragomirești, str. Băii, județul Maramureș; 2018-10-30
63 / 2018 Cu privire la aprobarea efectuării unui schimb de terenuri între orașul Dragomirești, județul Maramureș, și soții Moldovan Vasile și Ileana, domiciliați în Dragomirești, str. Valea Bradului, nr. 13, Maramureș; 2018-10-30
62 / 2018 Cu privire la aprobarea trecerii din domeniul public al orașului Dragomirești, în domeniul privat al orașului Dragomirești a imobilului (teren intravilan) situat pe str. Liviu Rebreanu, cuprins în C.F. Dragomirești, având nr. cadastra 51282, cu suprafața de 780 m.p., în vederea efectuării unui schimb de terenuri cu soții Moldovan Vasile și Ileana, cu dom. în Dragomirești, str. Valea Bradului, nr. 13, Maramureș 2018-10-30
61 / 2018 Cu privire la aprobarea dezlipirii imobilului identificat prin C.F. nr. 50455 Dragomirești, cu nr. cad. 50455, cu suprafața de 5036 m.p. , situat în intravilanul orașului Dragomirești, str. Liviu Rebreanu; 2018-10-30
60 / 2018 Privind validarea dispoziției primarului orașului Dragomirești nr. 161/8.10.2018 cu privire la aprobarea rectificării bugetului orașului Dragomirești pe anul 2018; 2018-10-30
59 / 2018 Cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice, faza Proiect Tehnic (P.T.) și a detaliilor de execuție (D.E.) pentru obiectivul de investiții ” Construire pod peste râul Iza, în orașul Dragomirești, jud. Maramureș, la locul denumit ”Capul Câmpului” realizat de S.C. Vlad Design Project S.R.L. cu sediul în mun. Baia Mare, b-dul Traian nr. 14, ap.2, jud. Maramureș; 2018-10-26
58 / 2018 Cu privire la aprobarea-faza ”Studiu de Fezabilitate” (S.F.)-”Reabilitarea sistemului de iluminat public din orașul Dragomirești, județul Maramureș” realizat de ECO LIGHT PROJECT S.R.L. cu sediul în mun. Cluj Napoca , str. Dunării nr. 53, ap.21, județul Cluj; 2018-09-26
Înapoi