Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
116 / 2019 Cu privire la aprobarea reorganizării Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Dragomirești; 2019-12-16
115 / 2020 Cu privire la aprobarea Dispoziției primarului orașului Dragomirești nr. 120/2019, referitoare la rectificarea bugetului local al orașului Dragomirești pe anul 2019; 2020-01-16
114 / 2019 Cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al orașului Dragomirești pe anul 2019; 2019-12-16
113 / 2019 Cu privire la aprobarea achiziționării imobilului (spațiu Group Societe Generale - Blitz), aparținând Group Societe Generale, Regiunea Nord-Vest, în care a funcționat Agenșia B.R.D. Dragomirești, cu cf. 1331, nr. top. 635/11/3 2019-11-29
112 / 2019 Cu privire la conferirea „titlului de excelență” doamnei Bogdan Ioana, domiciliată în orașul Dragomirești, str. 1 Decembrie nr. 1918,nr. 172, județul Maramureș; 2019-11-29
111 / 2019 Cu privire la conferirea „titlului de excelență” doamnei Zubașcu Ileana, domiciliată în orașul Dragomirești, str. 1 Decembrie 1918, nr. 114, județul Maramureș; 2019-11-29
110 / 2019 Cu privire la conferirea „titlului de excelență” doamnei Petrovan Maria, domiciliată în orașul Dragomirești, str. 1 Decembrie 1918, nr. 207, județul Maramureș; 2019-11-29
109 / 2019 Cu privire la conferirea „titlului de excelență” domnului Zubașcu Alexandru, domiciliată în orașul Dragomirești, str. Nucilor, nr. 23, județul Maramureș; 2019-11-29
108 / 2019 Cu privire la conferirea „titlului de excelență” doamnei Zubașcu Silvia domiciliată în orașul Dragomirești, str. Nucilor, nr. 23, județul Maramureș; 2019-11-29
107 / 2019 Cu privire la conferirea „titlului de excelență” doamnei Pop Ioana, domiciliată în orașul Dragomirești, str. 1 Decembrie 1918, nr. 36, județul Maramureș; 2019-11-29
106 / 2019 Cu privire la conferirea „titlului de excelență” doamnei Ardelean Maria, domiciliată în orașul Dragomirești, str. Nucilor, nr. 9, județul Maramureș; 2019-11-29
105 / 2019 Cu privire la conferirea „titlului de excelență” doamnei Chiș Viorica, domiciliată în orașul Săliștea de Sus, nr. 1503, județul Maramureș; 2019-11-29
104 / 2019 Cu privire la majorarea contribuției lunare de întreținere datorate de beneficiarii, aparținătorii, susținătorii, și/sau reprezentanții legali ai acestora, pentru serviciile furnizate de UAMS Dragomirești; 2019-11-29
103 / 2019 Cu privire la aprobarea modificării Actului constitutiv și a Statutului Asociației de dezvoltare intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor menajere în județul Maramureș; 2019-11-29
102 / 2019 Cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale în orașul Dragomirești, județul Maramureș, pentru anul 2020; 2019-11-29
Înapoi