Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
26 / 2019 Privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în cartea funciară a orașului Dragomirești a imobilului situat în intravilanul U.A.T. Dragomirești, str. 1 Decembrie 1918, județul Maramureș, în suprafață de 1879 de m.p. 2019-02-26
25 / 2019 Cu privire la actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții ”Suplimentare sursă de alimentare cu apă la sistemul de alimentare cu apă existent, extindere rețea de alimentare cu apă în orașul Dragomirești, județul Maramureș realizat prin ”P.N.D.L. II”, ca urmare a implementării O.U.G. NR. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene; 2019-02-26
24 / 2019 Cu privire la actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții ”Suplimentare sursă de alimentare cu apă la sistemul de alimentare cu apă existent, extindere rețea de alimentare cu apă în orașul Dragomirești, județul Maramureș realizat prin ”P.N.D.L. II”, ca urmare a finalizării procedurii de achiziție publică de lucrări de execuție. 2019-02-26
23 / 2019 Cu privire la aprobarea actului adițional la contractul de prestări servicii ”Servicii de catering pentru U.A.M.S. Dragomirești”, nr. 11 din 23 ianuarie 2018, încheiat cu S.C. FEDERALCOOP S.R.L. Baia Mare; 2019-01-30
22 / 2019 Cu privire la aprobarea actului adițional nr. 1 la contractul nr. 2027/30.11.2018 de colectare a deșeurilor municipale din Dragomirești, cu societatea comercială S.C.Herodot Grup S.R.L. 2019-01-30
21 / 2019 Cu privire la aprobarea transformării funcției publice consilier juridic, grad profesional debutant din compartimentul juridic al aparatului de specialitate al primarului orașului Dragomirești, județul Maramureș, în funcția publică definitivă - consilier juridic, grad profesional asistent; 2019-01-30
20 / 2019 Privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în cartea funciară a orașului Dragomirești a imobilului situat în intravilanul U.A.T. Dragomirești (intravilan/extravilan - str. Izvor) în suprafață de 4818 m.p. 2019-01-30
19 / 2019 Privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în cartea funciară a orașului Dragomirești a imobilului situat în intravilanul U.A.T. Dragomirești (intravilan/extravilan - str, Izvor) în suprafață de 2583 m.p. 2019-01-30
18 / 2019 Privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în cartea funciară a orașului Dragomirești a imobilului situat în intravilanul U.A.T. Dragomirești (intravilan/extravilan - str. Izvor) în suprafață de 2869 m.p. 2019-01-30
17 / 2019 Privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în cartea funciară a orașului Dragomirești a imobilului situat în intravilanul U.A.T. Dragomirești (intravilan -str. Izvor) în suprafață de 626 m.p. 2019-01-30
16 / 2019 Privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în cartea funciară a orașului Dragomirești a imobilului situat în intravilanul U.A.T. Dragomirești (extravilan - La Gura Plaiuțului) în suprafață de 9461 m.p. 2019-01-30
15 / 2019 Privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în cartea funciară a orașului Dragomirești a imobilului situat în intravilanul U.A.T. Dragomirești (extravilan - La Gura Plaiuțului) în suprafață de 4803 m.p. 2019-01-30
14 / 2019 Privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în cartea funciară a orașului Dragomirești a imobilului situat în intravilanul U.A.T. Dragomirești (extravilan - La Bufoaie) în suprafață de 909 m.p. 2019-01-30
13 / 2019 Privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în cartea funciară a orașului Dragomirești a imobilului situat în intravilanul U.A.T. Dragomirești (intravilan -str. Izvor) în suprafață de 1401 m.p. 2019-01-30
12 / 2019 Privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în cartea funciară a orașului Dragomirești a imobilului situat în intravilanul U.A.T. Dragomirești (extravilan -La Huc) în suprafață de 12000 m.p. 2019-01-30
Înapoi