Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
87 / 2020 Cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale în orașul Dragomirești, pentru anul 2021; 2020-11-27
85 / 2020 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici finali și a devizului general final la obiectivul de investiții „Reabilitare și etajare Dispensar Uman” în orașul Dragomirești, Maramureș; 2020-11-12
85 / 2020 Privind aprobarea proiectului tehnic, indicatorilor tehnico-economici, a devizului general estimativ și execuția lucrărilor la obiectivul de investiții „Capelă mortuară și amenajare cimitir”, în orașul Dragomirești, județul Maramureș; 2020-11-12
84 / 2020 Cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a devizului general, a listei de străzi și execuția lucrărilor pentru 2,4 km la obiectivul de investiții „Modernizarea rețelei stradale” în orașul Dragomirești, jud. Maramureș; 2020-11-12
83 / 2020 Cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivele de investiții „Stoparea fenomenului de eroziune pe râul Baicu” și „Stoparea fenomenului de eroziune pe râul Iza”, în orașul Dragomirești, județul Maramureș; 2020-11-12
82 / 2020 Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului Local Dragomirești în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale „Liviu Rebreanu” Dragomirești, pentru anu școlar 2020-2021; 2020-10-29
81 / 2020 Cu privire la alegerea viceprimarului orașului Dragomirești; 2020-10-29
80 / 2020 Cu privire la organizarea comisiilor pe domenii de specialitate în cadrul Consiliului Local Dragomirești; 2020-10-29
79 / 2020 Cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al orașului Dragomirești pe anul 2020; 2020-10-29
78 / 2020 Cu privire la validarea Dispoziției Primarului orașului Dragomirești cu nr. 150/ 21.09.2020 privind rectificarea bugetului local al orașului Dragomirești pe anul 2020; 2020-10-29
77 / 2020 Cu privire la alegerea unui președinte de ședință pentru o perioadă de minimum 3 luni; 2020-10-29
76 / 2020 Privind aprobarea unui dispozitiv medical Autoclav pentru Centrul de Permanență Dragomirești; 2020-08-31
75 / 2020 Cu privire la aprobarea închirierii prin licitație publică a chioșcului alimentar, situate în orașul Dragomirești, str. 1 Decembrie 1918, nr. 149, în curtea Școlii Gimnaziale „Liviu Rebreanu” Dragomirești; 2020-08-31
74 / 2020 Cu privire la aprobarea modificării și completării anexei nr. 2 la H.C.L. Dragomirești nr. 45/2017 pentru stabilirea salariilor brute pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Dragomirești; 2020-08-31
73 / 2020 Cu privire la aprobarea actului adițional nr. 2 la contractul Seria BI, NR. 156/ 01.01.2015 de prestări servicii încheiate cu S.C. BIO-PAK S.R.L., Satu Nou de Jos; 2020-08-31
Înapoi