Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
47 / 2019 Privind închirierea unui spaţiu din imobilul situat în localitatea Dragomirești, județul Maramureș, str. 1 Decembrie 198, nr.312, și a unei suprafețe din terenul aferent clădirii, aflate în domeniul public al orașului Dragomirești pentru amenajarea unui cabinet veterinar; 2019-05-27
46 / 2019 Cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al orașului Dragomirești, județul Maramureș, pentru anul 2019 2019-05-27
45 / 2019 Cu privire la aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii pentru o perioadă de 10 luni, cu o firmă autorizată în executarea măsurătorilor topografice și întocmirea documentațiilor aferente în vederea impulsionării eliberării titlurilor de proprietate persoanelor fizice și juridice cărora le-a fost aprobată reconstituirea dreptului de proprietate conform prevederilor legilor fondului funciar; 2019-04-19
44 / 2019 Privind aprobarea numărului de asistenți personali și a numărului de indemnizații acordate părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu handicap grav și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal, pentru anul 2019; 2019-04-19
43 / 2019 Cu privire la validarea Dispoziției primarului orașului Dragomirești nr.87/2019, referitoare la rectificarea bugetului local al orașului Dragomirești pe anul 2019 2019-04-19
42 / 2019 Cu privire la conferirea titlului de cetățean de onoare al orașului Dragomirești, academicianului Emil Burzo; 2019-04-19
41 / 2019 Cu privire la conferirea titlului de cetățean de onoare al orașului Dragomirești, academicianului Alexandru Surdu; 2019-04-19
40 / 2019 Cu privire la aprobarea organizării și desfășurării evenimentelor cultural-artistice din perioada 3,4,5 mai în orașul Dragomirești, județul Maramureș; 2019-04-19
39 / 2019 Cu privire la aprobarea alegerii unui președinte de ședință pentru o perioadă de maximum 3 luni, începând cu luna aprilie 2019 2019-04-19
38 / 2019 Cu privire la aprobarea bugetului local al orașului Dragomirești pe anul 2019, a listei de investiții care urmează a fi realizate în orașul Dragomirești în anul 2019; 2019-04-10
37 / 2019 Privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziționarea produselor aferente Programului pentru școli al României și al contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul U.A.T. Dragomirești; 2019-03-29
36 / 2019 Cu privire la aprobarea bugetului local al orașului Dragomirești pe anul 2019, a listei de investiții care urmează să fie realizate în orașul Dragomirești în anul 2019, precum și planul de achiziții pentru anul 2019; 2019-03-29
35 / 2019 Cu privire la stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică, în cadrul Unității Administrativ Teritoriale Dragomirești; 2019-03-29
34 / 2019 Cu privire la aprobarea Amenajamentului Pastoral al pajiștilor situate pe raza U.A.T. a orașului Dragomirești, realizat de S.C. Scalini Proiect S.R.L. Brașov; 2019-02-26
33 / 2019 Cu privire la aprobarea, modificarea și completarea anexei nr. 2 la H.C.L. Dragomirești nr. 45/2017 pentru stabilirea salariilor brute pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Dragomirești; 2019-02-26
Înapoi