Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
12 / 2020 Privind însușirea Raportului de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al orașului Dragomirești, județul Maramureș, pentru anul 2019; 2020-02-24
11 / 2020 Cu privire la aprobarea bugetului local al orașului Dragomirești, județul Maramureș, pe anul 2020; 2020-02-24
10 / 2020 Privind stabilirea drepturilor salariale pentru directorul UAMS Dragomirești, începând cu 1 februarie 2020; 2020-01-30
9 / 2020 Privind aprobarea documentației de atribuire în vederea închirierii unei suprafețe de teren de 9850 m.p. în locul denumit „La târg” aflat în domeniul public cuprins în C.F. nr. 51283; 2020-02-07
8 / 2020 Privind aprobarea închirierii unei suprafețe de teren de 9850 m.p. în locul denumit „La târg” aflat în domeniul public cuprins în C.F. nr. 51283; 2020-02-07
7 / 2020 Privind propunerea consiliului local de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al u.a.t. Dragomirești; 2020-01-30
6 / 2020 Privind aprobarea numărului de asistenți personali și a numărului de indemnizații acordate părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu handicap grav și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal, pentru anul 2020; 2020-01-30
5 / 2020 Cu privire la stabilirea consumului lunar de carburanți pentru autoturismele și utilajele care deservesc Primăria Dragomirești, Maramureș; 2020-01-30
4 / 2020 Privind aprobarea încheierii exercițiului bugetar pentru anul 2019; 2020-01-30
3 / 2020 Cu privire la validarea Dispoziției primarului orașului Dragomirești având nr. 227/2019 privind rectificarea bugetului local al orașului Dragomirești pe anul 2019; 2020-01-30
2 / 2020 Cu privire la aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii pentru o perioadă de 12 luni, cu o societate autorizată pentru servicii de cadastru și topografie în executarea de măsurători topografice și întocmirea documentației în vederea depunerii documentelor de intabulare/ actualizare date CF/ dezmembrare/ alipire imobile pentru domeniul public/privat al orașului Dragomirești; 2020-01-30
1 / 2020 Cu privire la alegerea unui președinte de ședință pentru o perioadă de maximum 3 luni, începând cu ianuarie 2020; 2020-01-30
136 / 2019 Cu privire la aprobarea actului adițional nr. 1 la contractul nr. 2275/30.11.2019 de prestări servicii publice de salubrizare pentru agenții economici, încheiat cu societatea comercială Herodot Grup SRL; 2019-12-23
135 / 2019 Cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al orașului Dragomirești pe anul 2019; 2019-12-23
134 / 2019 Cu privire la aprobarea cumpărării unui teren în suprafață de 200 m.p. de la proprietarul Bohoraș Gheorghe, în vederea realizării unui tronson de drum public; 2019-12-23
Înapoi