Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
72 / 2020 Cu privire la aprobarea alocării sumei de 25.000 lei pentru susținerea contractului de finanțare nerambursabilă pentru proiectul sportiv „Turul Campionatului a IV-a de fotbal, seria Nord-Maramureș, Asociației Sportive „Iza” Dragomirești; 2020-08-31
71 / 2020 Privind aprobarea atribuirii unei locuințe de serviciu disponibile, proprietate privată a orașului Dragomirești, reprezentând o locuință cu 3 camere, d-lui Iusco George, stomatolog în orașul Dragomirești; 2020-08-31
70 / 2020 Privind atribuirea unor locuințe disponibile, construite prin A.N.L. destinate tinerilor spre închiriere; 2020-08-31
69 / 2020 Cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al orașului Dragomirești pe anul 2020; 2020-08-31
68 / 2020 Cu privire la validarea Dispoziției primarului orașului Dragomirești nr. 128 din 04 august 2020, referitoare la rectificarea bugetului local al orașului Dragomirești; 2020-08-31
67 / 2020 Privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în cartea funciară a orașului Dragomirești a imobilului situat în intravilanul U.A.T. Dragomirești (str. Morii), în suprafață de 3371 m.p. 2020-08-31
66 / 2020 Cu privire la aprobarea încheierii cu Sistemul de Gospodărire a Apelor Maramureș, a unui protocol de colaborare având ca obiect „executarea lucrărilor de reprofilare-decolmatare a unor tronsoane de curs de apă râu Iza și Baicu, de pe teritoriul unității administrativ teritoriale Dragomirești, ca acțiune preventivă de apărare împotriva inundațiilor”; 2020-07-17
65 / 2020 Privind aprobarea Regulamentului pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor pentru care nu există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a orașului Dragomirești, județul Maramureș; 2020-07-17
64 / 2020 Privind aprobarea gestiunii delegate a Serviciului de iluminat public în orașul Dragomirești, Maramureș; 2020-07-17
63 / 2020 Privind aprobarea înființării serviciului de iluminat public în orașul Dragomirești, Maramureș, și a Regulamentului acestui Serviciu; 2020-07-17
62 / 2020 Cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al orașului Dragomirești pe anul 2020 precum și aprobarea modificării listei de investiții pe anul 2020 cu finanțare integrală sau parțială de la bugetul de stat; 2020-06-17
61 / 2020 Cu privire la alegerea unui președinte de ședință pentru o perioadă de maximum 3 luni, începând cu luna iulie; 2020-07-17
60 / 2020 Privind atribuirea unor locuințe disponibile construite prin ANL, destinate tinerilor spre închiriere; 2020-06-29
59 / 2020 Privind acordarea unui ajutor de urgență în cuantum de 3200 lei familiei Hener Doru Gheorghe, cu domiciliul în orașul Dragomirești, str. Nucilor, nr. 84A, județul Maramureș; 2020-06-29
58 / 2020 Cu privire la aprobarea efectuării lucrărilor de reparații (schimbare învelitoare) la Unitatea de Asistență Medico-Socială Dragomirești, ca urmare a distrugerii învelitorii, în urma fenomenelor meteorologice periculoase care au avut loc în orașul Dragomirești în data de 13 iunie 2020, precum și aprobarea devizului privind cheltuielile necesare realizării lucrărilor; 2020-06-29
Înapoi