Comisia pentru studii, prognoze și programe de dezvoltare economico-socială, de organizare și amenajarea teritoriului, gospodărire comunală și servicii, juridică și disciplină

Înapoi